Vi hadde båtopptak i går på havna, og det er tydelig at en del av «nyinnflyttede» i vellet ikke er klar over muligheten til å ha båter opp til 28 » på land vinterstid. Det kommer hvert år oppslag på båthuset noen uker i forveien, og det blir opplyst om dette på Generalforsamlingen. Det er plass til noen få båter til, og vi har en oppsamlingsrunde mandag 17 oktober fra kl 08.00. Er dette interessant for noen, så gi meg beskjed på mobil 90133331 eller på mail: are@trygghetifokus.no