Informasjonsmøte for naboer om utbygging av Vestre Billingstad

Områdeplanen for utbygging av Vestre Billingstad ligger nå ute til offentlig høring. I den forbindelse ønsker initiativtakerne bak reguleringsplanen å invitere nærmeste naboer til et informasjonsmøte om planen og kommende byggeprosjekter.

Møtet finner sted 19.01.2017 kl. 19.00-21.00 i ABB-bygget. Adresse Bergerveien 12.

I møtet vil vi informere om innholdet i reguleringsplanen og de planlagte byggeprosjektene i området. Vi vil også gi en innføring i prosessen videre med reguleringsplanen og hvordan naboer og innbyggere i kommunen kan engasjere seg. Etter presentasjonen åpner vi for spørsmål.

Alle dokumenter knyttet til planen er tilgjengelige på Servicetorget og biblioteket. Dokumentene kan også kan lastes ned fra Asker kommunes nettside.

Invitasjon velforening 19.01