INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ØVRE NES BÅTFORENING
Onsdag 5.April 2017, klokken 18:30 Holmen Fjordhotell

onb

Det innkalles til ekstra ordinær generalforsamling, da det på den ordinære generalforsamling den 15/3-17 ikke var nok fremmøtte, til at møtet var beslutningsdyktig. Vi manglet 9 personer for å være beslutningsdyktig. Sakslisten på møtet den 5.april, vil være den samme som på møtet den
15. mars 2017. Ekstraordinær Generalforsamling vil være beslutningsdyktig uavhengig av antall Vel medlemmer, som møter på møtet. Saker iht saksliste nedenfor, ,ble godkjent av ordinær generalforsamling, forutsatt også godkjent av ekstraordinær generalforsamling.
SAKSLISTE:
1. Valg av to representanter som signerer referatet fra generalforsamlingen sammen med ordstyrer.
2. Styrets beretning, for året 2016 vedlagt.
3. Regnskap.
3.1 Godkjenning av regnskap for 2016
4. Oppsummering prosjekt: Kajakk hus 5. Asfaltering av vei og p-plass
6. Ny laste brygge
7. Budsjett 2017, vedlagt.
8. Medlemskap i KNBF – en orientering. 9. Innkomne forslag.
9. Valg.
Status styret:
Formann-Inge H. Hanssen, på valg Henrik Reiling, på valg
Mette Horni Settli, ikke på valg Gudbrand Nerby ikke på valg
Jon Nesje Johannessen, på valg Siri Langangen, ikke på valg
10. Info vedrørende:
1. Utsetting, tirsdag den 2 mai fra kl 06:30 Vårdugnad vil bli tirsdag 8. mai kl 17:30
Det er kun medlemmer av båtforeningen som er stemmeberettigede. Alle medlemmer ønskes velkommen.
Nesbru, 20.mars 2017 Styret i Øvre Nes Båtforening.

 

Klikk her for å åpne utskriftsversjon av inkallingen.