Vi ønsker velkommen til dugnad torsdag 4. mai kl 18!

Årets dugnad blir i Evaskogen.  Formålet er å vedlikeholde det ryddearbeidet som ble gjennomført i fjor.

Hvis vi er mange nok, og tiden strekker til, kan vi også rydde stien ned til stranden.

Ta med hageverktøy hvis du har.

Vel møtt!

Evaskogen Øvre Nes Vel
Sti ned til stranden Øvre Nes Vel