Vellet er blitt informert om et planlagt byggeprosjektet i Landøyveien 5. Det er nabotomten til vellets eiendom i utløpet av Neselva.

I utgangspunktet var det prosjektert «konsentrert småhusbebyggelse (les rekkehus, inntil 28 boenheter) på tomten. Utbygger informerer at de ser de på en løsning med 3-4 såkalte «lavblokker» isteden. Da ser de for seg 4-5 etasjer, vesentlig høyere enn først skissert.

Uansett utfall blir dette nok et massivt byggeprosjekt i vårt nærområde.

Høringsfrist er 18. august, så vi har veldig lite tid med ferieperioden nært forestående. ØNV ønsket et beboermøte for å informere berørte beboere om planene. I praksis må dette skje nå i juni om det skal la seg gjennomføre. Utbygger foreslo at «beboermøtet» blir i form av en befaring på tomten sammen med arkitekten.  ØNV har invitert Holmen og Landøen Vel da de er berørt i tilsvarende grad som oss.

Vel møtt til befaring på tomten.
Landøyveien 5,
tirsdag 27. juni kl 20:00.

Vennlig hilsen,

Øvre Nes Vel

VEDLEGG: