Under finder du linken til referatet fra årsmøtet i ØNB:

Referat fra Generalforsamlingen i ØNB 2018

(klikk lenken over for å åpne i pdf format)