Klikk for å lese referatet fra generalforsamlingen 2018.

Protokoll generalforsamling for 2018 v1_sign_.docx-1