Innkalling til 
 ordinær Generalforsamling 
Øvre Nes Vel
Onsdag 4. mars 2019 kl 20:00
 Sanitetshuset, Nesbruveien 79, Nesbru

I år starter generalforsamlingen i vellet kl 20:15.

Båtforeningens generalforsamling avholdes FØR vellets, og starter kl 19:00.

Klikk på lenker under: