Protokoll til ordinær generalforsamling Øvre Nes Vel 2020

Klikk lenken under for å åpne dokumentet .

REFERAT GENERALFORSAMLING ØVRE NES VEL