Til alle medlemmer i Øvre Nes Vel og Øvre Nes Båtforening

Dere har sikkert har registrert avisoppslag i Budstikka og flere Facebook grupper som har meninger om vårt fellesområde i båthavnen. Flere hevder at vi driver en «privatisering» av båthavnen vår gjennom utskiftingen av gjerde og installering av bom og ny port med lås. Vi synes det er greit at medlemmene kjenner til historikken til fellesområdet som båthavnen ligger på.

Saken går tilbake til 1930-årene da Øvre Nes Gård begynte å skille ut tomter fra hovedbølet. Området som havnen ligger på ble skilt ut med eget gårds- og bruksnummer og regulert til et felles friområde for parselleiere på Øvre Nes som senere ble Øvre Nes Vel. Det er viktig å huske at vårt område har vært og er fortsatt regulert som privat friområde og er ikke å betrakte som utmark hvor Allemannsretten gjelder. Ettersom det ble fradelt nye tomter fra de opprinnelige tomtene ble også disse parselleiere med bruksrett til friområdet. I dag består ØNV av noe over 230 eiendommer som har rett til å benytte området.

Opprinnelig var det ikke tilrettelagt med hverken brygger, badestrand, stupebrett, sand og badeflåte i havnen. De få som hadde båt og båtplass hadde en bøye og landtau til båten. Det var først på 60- og 70-tallet at de første bryggene ble etablert, men fortsatt ingen flytebrygger slik anlegget fremstår i dag. Etterspørselen etter båtplasser har vokst enormt og størrelsen på havnen har naturlig nok vokst tilsvarende med store verdier å forvalte og ikke minst sikkerheten i høysetet. Av denne grunn overlot vellet på et tidspunkt driften og ansvaret for forvaltningen til båtforeningen slik det er i dag og selvfølgelig mot at velmedlemmene har tilgang til området.

Badestranden er 30 meter lang og ca 2,5 m bred. Noe bredere på lavvann men også helt borte ved springflo. Stranden ble tilrettelagt først og fremst for at medlemmer i vellet som ikke har båt også skal få mulighet til å ta seg et bad i nærområdet. Utfordringen for vårt område er at det er veldig lite, og egner seg ikke som en offentlig badeplass.

Da havnen var ferdig etablert på slutten og 80-årene ble området gjerdet inn og låst og alle velmedlemmer fikk egen nøkkel slik at de kunne låse opp porten for å komme inn til brygger og strand. Hærverk på den gamle porten var årsak til at man kunne åpne denne uten nøkkel. Så det er ikke noen nytt tiltak det båtforeningen nå har gjort, kun en oppgradering av eksisterende port og gjerde.

Vi har tidvis vært, og spesielt de siste to-tre årene, sterkt plaget av festbråk og forsøpling av grillplassen, men også hærverk og tyverier i båtene. Vi mener fortsatt det er behov for at området er lukket, men vi vil selvfølgelig ikke at dette skal skape nabostrid eller skille lekekamerater på noen måte.

Det er ikke båtforeningens intensjon om å stenge området for våre barn og deres leke- og klassekamerater fra å bruke området og stranden. Forutsetningen er at det er med noen fra vellet. Området tåler imidlertid ikke den store merbelastningen vi ser med fortetningen i nærområdene.

Vi er opptatt av et godt naboskap og vil igjen presisere at våre barns venner selvfølgelig er velkomne til å være sammen også på vårt område.

Øvre Nes Båtforening.