Båtforeningen bruker mye tid før hver sesong med å registrere hvem som skal ha bredere, smalere eller ny båtplass. For å forenkle oppfølging og «påmelding» for deg som er parselleier i ØNV, har vi utarbeidet en leiekontrakt som løper inntil den sies opp. Dvs. at du som leietaker ikke behøver å gi beskjed hvert år om du skal ha plass. Alle som hadde båtplass i 2020 har fått en mail med en kontrakt som skal fylles ut om man ønsker plass for 2021 sesongen. Mailen har et par vedlegg med litt info, en kontrakt vi ber deg fylle ut med de opplysningene som ønskes og returnere denne innen 31. januar. Du finner også et eksempel på ferdig utfylt kontrakt. De av dere som ikke har fått mail, vennligst sjekk spamfilteret da mailen kan ha havnet der. Så fort vi har fått kontraktene tilbake vil vi tilby plasser til velmedlemmer som ikke har hatt plass tidligere før vi tilbyr plasser til eksterne.

Styret ØNB