Onsdag 2. mars 2022. Sanitetshuset, Nesbruveien 79, Nesbru

Båtforeningens generalforsamling starter kl. 19:00

Vellets generalforsamlingen starter kl. 20:15.

Klikk på lenker under for innkalling og sakspapirer.