Kajakkhuset er ferdig

Kajakkhuset er ferdig! 24 plasser er ledig, og send Are en mail på: are@trygghetifokus.no, og så får dere tildelt plass(er). Dette for å ha full oversikt over alle kajakker med eiere og fakturering. Pris