Loading...

Øvre Nes Vel

Øvre Nes Vel grenser i grove trekk mot Fekjan i vest, mot Nesbukta i øst, mot Landøya ungdomsskole og Holmen Yachtverft i syd og mot Mellom Nes skole og Nesveien i nord.

Historikk
Alle boligtomtene som hører inn under Øvre Nes Vel er utparsellert fra Øvre Nes gård. Historiske kilder forteller at denne gården er en gammel boplass, ryddet lenge før vår tidsregning.

Omkring 1825 var gården på 100 mål jord og 150 mål skog. I de siste hundre årene har gården hatt forskjellige eiere. Sommeren 1934 ble den solgt for 120.000 kroner til Hans Christian Mamen, Vogelund med et interesseselskap i Sandefjord, som utparsellerte eiendommen. Utover i årene fra 1935 ble tomteområdet på Øvre Nes utparsellert. En del av arealet ble disponert som felleseie for samtlige selvstendige byggetomter. Fellesarealene er på til sammen 20 mål og omfatter blant annet felles badestrand ved Nesbukta og Evaskogen.

Fellesarealer

Vellet har en liten felles badestrand som ligger mot Nesbukta. Badestranden har i alle år vært flittig besøkt av barn og voksne. Allerede i begynnelsen av 1950 årene ble det bygget stupebrett og badeflåte. Disse har blitt fornyet med årene. På båthavnen er det satt opp krakker og bord.

Evaskogen har gjennom årene vært et kjært sted for barn på oppdagelsesferd og små indianere på krigstien. Det har tidligere kommet flere forslag til bruk av deler av arealet, blant annet som fotballbane. Dersom noen har ideer om bruk av arealet til allmenn nytte og hygge så er veistyret åpent for forslag.

Arealet mellom Elveveien og Neselva, og arealet mellom Plantasjens store parkeringsplass og sjøen er også vellets felleseie.

Nytt fra vellet og båtforeningen.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Øvre Nes Vel og Øvre Nes Båtforening

Onsdag 2. mars 2022. Sanitetshuset, Nesbruveien 79, Nesbru Båtforeningens generalforsamling starter kl. 19:00 Vellets generalforsamlingen starter kl. 20:15. Klikk på lenker under for innkalling og sakspapirer. Innkalling og

Informasjon fra båtforeningen feb-22

Vi vil få ønske Knut Tellsgård velkommen «om bord» som ny driftsansvarlig i havna. Han er allerede godt i gang med å bli kjent og planlegge for årets

Referat fra årsmøtet i båtforeningen 2021

Klikk på lenken for å åpne referat fra årsmøtet i båtforeningen 2021Last ned

Protokoll Årsmøtet 2021

Klikk på lenken under for protokoll for årsmøtet. protokoll-arsmote-ONV-2021Last ned

Dugnad i båthavna

Mandag 10 mai klokken 17! Ta med krafse, jernrake, trillebår, noe å kappe med og ellers godt humør.Du får tilbake: Både smil, latter, gode samtaler, en båthavn som

Containere

Tradisjonen tro blir det satt ut containere for hageavfall i vellets gater! I år vil containerene bli satt ut 7.mai. De hentes igjen 10.mai. Vennligst husk at disse

Styret i Øvre Nes Vel:
Formann: Inge H. Hanssen
Nestformann: Siri Ross Wessel
Styremedlemmer: 
Kristin Warset Bjørge, Thomas Haave,Inge Hansen, Morten Syljeset
Vara: Espen Bøch,
Revisor: Liv Margrethe Sjøtveit