Loading...

Øvre Nes Vel

Øvre Nes Vel grenser i grove trekk mot Fekjan i vest, mot Nesbukta i øst, mot Landøya ungdomsskole og Holmen Yachtverft i syd og mot Mellom Nes skole og Nesveien i nord.

Historikk
Alle boligtomtene som hører inn under Øvre Nes Vel er utparsellert fra Øvre Nes gård. Historiske kilder forteller at denne gården er en gammel boplass, ryddet lenge før vår tidsregning.

Omkring 1825 var gården på 100 mål jord og 150 mål skog. I de siste hundre årene har gården hatt forskjellige eiere. Sommeren 1934 ble den solgt for 120.000 kroner til Hans Christian Mamen, Vogelund med et interesseselskap i Sandefjord, som utparsellerte eiendommen. Utover i årene fra 1935 ble tomteområdet på Øvre Nes utparsellert. En del av arealet ble disponert som felleseie for samtlige selvstendige byggetomter. Fellesarealene er på til sammen 20 mål og omfatter blant annet felles badestrand ved Nesbukta og Evaskogen.

Fellesarealer

Vellet har en liten felles badestrand som ligger mot Nesbukta. Badestranden har i alle år vært flittig besøkt av barn og voksne. Allerede i begynnelsen av 1950 årene ble det bygget stupebrett og badeflåte. Disse har blitt fornyet med årene. På båthavnen er det satt opp krakker og bord.

Evaskogen har gjennom årene vært et kjært sted for barn på oppdagelsesferd og små indianere på krigstien. Det har tidligere kommet flere forslag til bruk av deler av arealet, blant annet som fotballbane. Dersom noen har ideer om bruk av arealet til allmenn nytte og hygge så er veistyret åpent for forslag.

Arealet mellom Elveveien og Neselva, og arealet mellom Plantasjens store parkeringsplass og sjøen er også vellets felleseie.

Nytt fra vellet og båtforeningen.

Protokoll til ordinær generalforsamling Øvre Nes Vel

Under finner du link til protokollen til generalforsamlingen 6.mars 2019 Signert Protokoll GF 2019  

Årets Containere for 2019 settes ut onsdag 15. mai

Årets Containere for 2019 settes ut onsdag 15. mai Containere til hageavfall blir satt ut tidlig om morgenen 15. mai og hentes etter kl 13:00 torsdag den 16.

Innkalling til 
ordinær Generalforsamling 
Øvre Nes Vel og Øvre Nes Båtforening

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING  2019 Onsdag 6. mars 2019 kl 19:00
 Sanitetshuset, Nesbruveien 79, Nesbru Klikk på lenken over for å se innkallingen.

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I ØVRE NES BÅTFORENING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I ØVRE NES BÅTFORENING Onsdag 6. mars 2019, klokken 19:00 Klikk på linken over for å åpne innkallingen.

Referat fra årsmøte i ØNV 2018

Klikk for å lese referatet fra generalforsamlingen 2018. Protokoll generalforsamling for 2018 v1_sign_.docx-1  

Strandfest 2018

Vi ønsker dere velkommen til den årlige strandfesten! Velkommen ved stranden/båtbryggene til Øvre Nes Vel og Båtforening 15. juni, kl. 18.00. Leker for barna starter kl 18:30. Ta

Styret i Øvre Nes Vel:
Formann: Kjell-Hugo Melvoll
Nestformann: Kjetil Ulving-Tufte
Sekretær: Aud Mjølhus
Kasserer: Siri Langangen Robertson
Styremedlem: Elisabeth Wiik
Styremedlem: Jan Haarseth
Varamedlem: Tanja de Maesschalk
Revisor: Liv Margrethe Sjøtveit