Loading...

Øvre Nes Vel

Øvre Nes Vel grenser i grove trekk mot Fekjan i vest, mot Nesbukta i øst, mot Landøya ungdomsskole og Holmen Yachtverft i syd og mot Mellom Nes skole og Nesveien i nord.

Historikk
Alle boligtomtene som hører inn under Øvre Nes Vel er utparsellert fra Øvre Nes gård. Historiske kilder forteller at denne gården er en gammel boplass, ryddet lenge før vår tidsregning.

Omkring 1825 var gården på 100 mål jord og 150 mål skog. I de siste hundre årene har gården hatt forskjellige eiere. Sommeren 1934 ble den solgt for 120.000 kroner til Hans Christian Mamen, Vogelund med et interesseselskap i Sandefjord, som utparsellerte eiendommen. Utover i årene fra 1935 ble tomteområdet på Øvre Nes utparsellert. En del av arealet ble disponert som felleseie for samtlige selvstendige byggetomter. Fellesarealene er på til sammen 20 mål og omfatter blant annet felles badestrand ved Nesbukta og Evaskogen.

Fellesarealer

Vellet har en liten felles badestrand som ligger mot Nesbukta. Badestranden har i alle år vært flittig besøkt av barn og voksne. Allerede i begynnelsen av 1950 årene ble det bygget stupebrett og badeflåte. Disse har blitt fornyet med årene. På båthavnen er det satt opp krakker og bord.

Evaskogen har gjennom årene vært et kjært sted for barn på oppdagelsesferd og små indianere på krigstien. Det har tidligere kommet flere forslag til bruk av deler av arealet, blant annet som fotballbane. Dersom noen har ideer om bruk av arealet til allmenn nytte og hygge så er veistyret åpent for forslag.

Arealet mellom Elveveien og Neselva, og arealet mellom Plantasjens store parkeringsplass og sjøen er også vellets felleseie.

Nytt fra vellet og båtforeningen.

Vi flytter strandfesten til august

Hei alle sammen! Strandfesten er en veldig hyggelig og viktig sosial happening her i vellet vårt. 🤩 Bak kulissene har Kristin og jeg hatt planleggingsmøter og oppdatert oss

Protokoll til ordinær generalforsamling Øvre Nes Vel 2020

Protokoll til ordinær generalforsamling Øvre Nes Vel 2020 Klikk lenken under for å åpne dokumentet . REFERAT GENERALFORSAMLING ØVRE NES VEL

Instagram!

Hei alle sammen! Nå har vi fått vår egen Instagram konto! Har du Insta og er du glad i å legge ut bilder? 📷 Da kan du tagge #øvrenesvel

Containere 2020

Det er 11.mai og tid for dugnad! Tradisjonen tro er det satt ut 6 containere for hageavfall i vellets gater! Containerne blir hentet igjen i morgen! Varm vårhilsen

Båtopptak

Deler noen bilder fra båtopptaket tirsdag 5. mai. Vaktmester Are var på plass gryyyyyytidlig! Så mange som fikk båtene sine på vannet. Det skal bli ekstra deilig i

Styret 2020

Hei kjære naboer! Styrene i vellet og båtforeningen kom i gang med arbeidet sitt rett før påskeferien. Begge styrene kommer til å jobbe tett sammen i tiden fremover.

Styret i Øvre Nes Vel:
Formann: Tanja de Maesschalk
Nestformann: Siri Ross Wessel
Styremedlemmer: 
Kristin Warset Bjørge, Jacob Conradi, Tor-Are Torjussen
Varamedlemmer: Torbjørn Strømsvik, Inge Hansen
Revisor: Liv Margrethe Sjøtveit