Klikk på lenken under for vellets vedtekter (pdf)

 

Vedtekter Øvre Nes Vel – 15032017